Het aankooptraject, wat moet je weten?

Het aankooptraject, wat moet je weten?

Je bent geïnteresseerd in een nieuwbouwproject en hebt besloten om je te gaan oriënteren op de stappen die je moet gaan ondernemen. Het aankooptraject is een uitgebreid traject die je als koper ondergaat.

Hieronder de stappen overzichtelijk uitgelegd:

1. Start verkoop en inschrijving

De makelaar organiseert een verkoopevenement waarbij je alle vragen kan stellen aan de makelaar, de aannemer en verdere betrokkenen. Daarnaast kan je je meteen (of tijdens de dagen daarna) inschrijven voor de woningen en kan je voorkeur voor bouwnummers aangeven.

2. Toewijzing

Na het verlopen van de inschrijving kijken de makelaar en aannemer naar alle inschrijvingen en beslissen wie er het meest geschikt is voor de woning. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de financiering en voorbehoud van de verkoop van de eigen woning. Zijn er meer geschikte kandidaten? Dan vindt er een loting plaats.

3. Optie nemen

Wanneer jij de woning toegewezen krijgt, wordt er een gesprek met de makelaar ingepland. Je neemt de benodigde stukken door en krijgt een optie op de woning, je bent dan een optant. Tijdens deze periode krijg je de tijd om te beslissen of je voor de nieuwbouwwoning wil gaan. Je reserveert als het ware de woning en hebt dan tijd om alle vragen te stellen en een weloverwogen keuze te maken. Besluit je om de woning toch niet te kopen? Dan gaat de woning naar de eerstvolgende op de wachtlijst.

4. Nieuwbouwwoning kopen & Koop- aannemingsovereenkomst tekenen

Besluit je om de woning te kopen? Dan krijg je de koop- en aanneemovereenkomst van de makelaar. Hierin worden alle rechten en plichten van de koper, verkoper en aannemer uiteengezet. Wanneer je deze goed hebt doorgenomen teken je de overeenkomst. Vanaf dit moment heb je zeven dagen bedenktijd.

Let op de opschortende voorwaarden die opgenomen kunnen zijn; de overeenkomst treedt pas in werking als aan al deze voorwaarden is voldaan. Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn dat er een minimumaantal woningen verkocht moet zijn, een vergunning om te bouwen moet rond zijn etc etc. Deze voorwaarden gelden vaak negen maanden.

5. Vervallen opschortende voorwaarden; de bouw kan beginnen!

Wanneer de opschortende voorwaarden vervallen, wordt de bouw gestart! Er wordt vaak een brief gestuurd. Er is voldaan aan alle voorwaarden en de bouw kan beginnen.

6. Grond passeren

Grond passeren betekent dat de grond jouw eigendom wordt. Hiervoor moet je een akte van levering en een hypotheek akte bij de notaris tekenen.

7. Start bouw

Gefeliciteerd! De bouw kan nu echt beginnen en jij kan beginnen met het nadenken over de inrichting en alles wat er nog meer komt kijken bij de bouw van een nieuwbouwhuis.

Op woonklaar.nl vertellen we je veel over dit proces; lees bijvoorbeeld onze blog over tips voor het bouwen van je duurzame nieuwbouwwoning of laat je tijdens dit proces ondersteunen door een kopersbegeleider

Meer informatie over grondkabels? Of heb je een vraag? Neem contact met ons op of boek een inspiratiesessie met een van onze adviseurs. 

Deze blog is geschreven met de op dat moment beschikbare kennis en informatie van wet-en regelgeving. 

Deel dit artikel met je eigen netwerk

Je bent geïnteresseerd in een nieuwbouwproject en hebt besloten om je te gaan oriënteren op de stappen die je moet gaan ondernemen. Het aankooptraject is een uitgebreid traject die je als koper ondergaat.

Hieronder de stappen overzichtelijk uitgelegd:

1. Start verkoop en inschrijving

De makelaar organiseert een verkoopevenement waarbij je alle vragen kan stellen aan de makelaar, de aannemer en verdere betrokkenen. Daarnaast kan je je meteen (of tijdens de dagen daarna) inschrijven voor de woningen en kan je voorkeur voor bouwnummers aangeven.

2. Toewijzing

Na het verlopen van de inschrijving kijken de makelaar en aannemer naar alle inschrijvingen en beslissen wie er het meest geschikt is voor de woning. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de financiering en voorbehoud van de verkoop van de eigen woning. Zijn er meer geschikte kandidaten? Dan vindt er een loting plaats.

3. Optie nemen

Wanneer jij de woning toegewezen krijgt, wordt er een gesprek met de makelaar ingepland. Je neemt de benodigde stukken door en krijgt een optie op de woning, je bent dan een optant. Tijdens deze periode krijg je de tijd om te beslissen of je voor de nieuwbouwwoning wil gaan. Je reserveert als het ware de woning en hebt dan tijd om alle vragen te stellen en een weloverwogen keuze te maken. Besluit je om de woning toch niet te kopen? Dan gaat de woning naar de eerstvolgende op de wachtlijst.

4. Nieuwbouwwoning kopen & Koop- aannemingsovereenkomst tekenen

Besluit je om de woning te kopen? Dan krijg je de koop- en aanneemovereenkomst van de makelaar. Hierin worden alle rechten en plichten van de koper, verkoper en aannemer uiteengezet. Wanneer je deze goed hebt doorgenomen teken je de overeenkomst. Vanaf dit moment heb je zeven dagen bedenktijd.

Let op de opschortende voorwaarden die opgenomen kunnen zijn; de overeenkomst treedt pas in werking als aan al deze voorwaarden is voldaan. Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn dat er een minimumaantal woningen verkocht moet zijn, een vergunning om te bouwen moet rond zijn etc etc. Deze voorwaarden gelden vaak negen maanden.

5. Vervallen opschortende voorwaarden; de bouw kan beginnen!

Wanneer de opschortende voorwaarden vervallen, wordt de bouw gestart! Er wordt vaak een brief gestuurd. Er is voldaan aan alle voorwaarden en de bouw kan beginnen.

6. Grond passeren

Grond passeren betekent dat de grond jouw eigendom wordt. Hiervoor moet je een akte van levering en een hypotheek akte bij de notaris tekenen.

7. Start bouw

Gefeliciteerd! De bouw kan nu echt beginnen en jij kan beginnen met het nadenken over de inrichting en alles wat er nog meer komt kijken bij de bouw van een nieuwbouwhuis.

Op woonklaar.nl vertellen we je veel over dit proces; lees bijvoorbeeld onze blog over tips voor het bouwen van je duurzame nieuwbouwwoning of laat je tijdens dit proces ondersteunen door een kopersbegeleider

Meer informatie over grondkabels? Of heb je een vraag? Neem contact met ons op of boek een inspiratiesessie met een van onze adviseurs. 

Deze blog is geschreven met de op dat moment beschikbare kennis en informatie van wet-en regelgeving. 

Deel deze blog:

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust aan ons team van specialisten:

Lees ook deze blogs:

Bestel De Grote Nieuwbouwgids