Nieuwbouwwoning opgeleverd: stappenplan werkzaamheden

Nieuwbouwwoning opgeleverd: stappenplan werkzaamheden

Nadat een woning is opgeleverd, moeten er nog veel werkzaamheden plaatsvinden. Dit betreft zowel doe-het-zelftaken als werkzaamheden die worden uitbesteed aan een aannemer. Een stappenplan en timing zijn hierbij van belang om tijdig de nieuwbouwwoning te kunnen betrekken. Direct na oplevering is het zaak het huis voldoende te beveiligen. Ook het checken van het geleverde meer- en minderwerk is van belang, indien dit afwijkt van de afspraak kan de aannemer dit nog tijdig verhelpen. Na het plaatsen van tijdelijke verlichting kunnen bestaande onderdelen worden afgedekt om beschadiging te voorkomen. Daarna kan het grove werk beginnen, zoals het maken van sleuven t.b.v. leidingwerk, de badkamer en het toilet. Zodra de wanden zijn afgewerkt en geschilderd, kunnen de vloeren worden gelegd. Als tenslotte de keuken is geplaatst, kan de verhuizing beginnen!

Werkzaamheden uitbesteden of zelf uitvoeren na oplevering

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moeten veel werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze klussen heeft de koper de keuze deze werkzaamheden uit te besteden aan de aannemer (voor of ná oplevering) of de werkzaamheden zelf uit te voeren. Onderstaand stappenplan geeft inzicht in de prioriteit en de hoeveelheid van de te verrichten werkzaamheden. Na oplevering van een casco (veelal onafgewerkt) huis moeten alle stappen doorlopen worden. In het geval er al tijdens de bouw veel meerwerk is gerealiseerd, kunnen sommige stappen overgeslagen worden.

1. Voorbereidende werkzaamheden

Door een aantal zaken voor te bereiden, kan de klustijd na oplevering worden gereduceerd. Denk hierbij aan:

 • Uitzoeken en bestellen van de juiste materialen, zoals vloerafwerking en badkameraccessoires
 • Inventariseren en kopen van de juiste gereedschappen. Denk ook aan voldoende verbruiksmaterialen, zoals afplakband en schuurpapier
 • Maken van een werkplanning/afvinklijst

2. Beveiliging tegen inbraak

Een pas opgeleverd pand is gevoelig voor inbraak: het bevat nieuwe onderdelen en toezicht van de omgeving/buren ontbreekt. Vlak na de oplevering is het dus belangrijk om de woning voldoende te beveiligen:

 • Plaats eventueel extra sloten
 • Zet een plank onder de deurkruk zodat deze niet geopend kan worden, zelfs als de deur niet op slot is
 • Laat ramen niet op de kierstand staan. Zet deze tijdens kluswerkzaamheden overigens wel open, zodat bouwvocht het huis kan verlaten
 • Plaats een rood flitslicht op de gevel en een bewegingsmelder in de woning, dit geeft het dievengilde de indruk dat een alarmsysteem in de woning aanwezig is. Zelfs een niet aangesloten flitslicht kan hierbij een preventieve werking hebben
 • Ondanks degelijk hang- en sluitwerk kan men met een koevoet en grof geweld bijna ieder raam betreden. Na het aanbrengen van stalen beveiligingsstrips (bijv. secustrips) wordt dit een stuk lastiger
 • Denk ook aan de eigen veiligheid en plaats extra rookmelders of CO-melders

3. Check meer- en minderwerk

Tijdens het oplevermoment van de woning is niet genoeg tijd om al het meer- en minderwerk te controleren. Check aan de hand van tekeningen en afsprakendocumenten de aanwezigheid van (voornamelijk) het meerwerk. Loop ook alle stopcontacten na, en test alle knoppen en kranen. Kijk met een lamp ook aandachtig naar krassen en beschadigingen die tijdens de bouwfase zijn ontstaan, deze vallen namelijk onder garantie van de aannemer.

4. Monteer verlichting

Net na de oplevering is een nieuwbouwhuis niet voorzien van verlichting. Monteer tijdelijke verhuisfittingen om ook tijdens de avonduren werkzaamheden te kunnen verrichten.

5. Voorkom beschadigingen

Voorkom beschadigingen aan pas gemonteerde componenten in een woning, door deze tijdelijk te demonteren of te beschermen:

 • De trapleuning is veelal netjes afgelakt, pak deze in met bijvoorbeeld vershoudfolie
 • Bedek vensterbanken met karton
 • Wikkel plastic om de lichtmetalen deurkrukken
 • Nieuwe woningen zijn vaak voorzien van opdekdeuren. Deze deuren kunnen makkelijk uit de scharnieren getild worden. Zet de deuren ergens neer waar deze niet beschadigd raken
 • Dek tegels af met stuclopen

6. Sleuven en leidingen

Voordat de fijne afwerking kan plaatsvinden, moeten eerst de grove bouwhandelingen plaatsvinden. Maak indien nodig sleuven voor extra PVC-leidingen, middels een slijptol of boormachine. Trek in deze fase ook altijd de kabels door de loze leidingen: UTP, CAI, telefoon of alarmkabels. Als de PVC-leiding namelijk een opstopping heeft, dan kan men hier nog makkelijk bij. Sluit de kabels ook aan om te testen of deze niet beschadigd zijn door het trekken door de leiding heen.

7. Badkamer en toilet

Indien de woning van een casco toilet en badkamer wordt voorzien, moeten deze ruimten als geheel nog worden aangepakt. Begin hier op tijd mee, aangezien dit veel tijd (en stof) met zich meebrengt.

8. Plafond- en wandbekleding

Zodra alle leidingen in de muur zitten en de kabels zijn getest, kan de wandafwerking aanvangen. Normaliter kiest men voor stucwerk, spachtelputz of glasweefsel. Begin ruimschoots van tevoren met de oriëntatie hierop. Elke wandbekleding heeft namelijk zijn eigen voor- en nadelen, zoals: gladheid, kosten, snelheid van aanbrengen, droogtijd etc.

9. Schilderwerk

De meeste wandafwerkingen moeten naderhand geschilderd worden. Om voldoende dekking te krijgen moet men de wanden twee keer schilderen, ondanks dat de verpakking van de verf aangeeft dat slechts eenmaal schilderen al dekkend genoeg is. Naast traditioneel schilderen met kwast en roller, is het ook mogelijk verf op de muren te laten spuiten.

10. Afmonteren elektra

Nadat alle verf is aangebracht, worden de laatste afdekkapjes gemonteerd.

11. Inbouwkasten

In dit stadium worden vaste (niet verplaatsbare) kasten aangebracht, zoals een trapkast of inbouwkasten.

12. Keuken plaatsen

De keuken kan geplaatst worden voordat de vloer gelegd is, of daarna. Om beschadiging aan de vloer te voorkomen is achteraf plaatsen aan te bevelen. Keukens zijn gewild bij inbrekers, zorg ervoor dat zij de keuken niet direct van buitenaf kunnen zien. Vergeet keukenapparatuur na aanbrengen niet te registreren, om zodoende de garantietermijn te verlengen.

13. Vloeren leggen

De vloer kan gelegd worden als het vochtgehalte van de dekvloer/betonvloer laag genoeg is. Ventileer extra na oplevering om bouwvocht te laten ontsnappen uit de woning. Bij nieuwbouwhuizen hoeven deuren meestal niet ingekort te worden, daar is al rekening mee gehouden. Leg de vloer minimaal een aantal dagen voorafgaand aan plaatsing al in de woning, om uitzetting en krimpen tijdens plaatsing te voorkomen.

14. Raambekleding

15. Verhuismoment

Zodra de vloer gelegd is, en keuken, badkamer en wc geplaatst, kan de verhuizing beginnen. Denk ook aan de toegang van het pand, bijvoorbeeld door een tijdelijke bestrating of planken in de tuin te leggen.

16. Handyman

Houd met nieuwbouw altijd rekening met werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Monteren van toilet- en badkameraccessoires
 • Ophangen schilderijen, klok
 • Ophangen armaturen
 • Aansluiten wasmachine
 • Aansluiten tv/internet/telefoon

17. Tuin

 • Verdere inrichting van de tuin

 

Heb je na het lezen van deze blog behoefte aan advies? We denken graag met je mee. Neem contact met ons op of boek een inspiratiesessie met een van onze adviseurs. 

Bekijk meer tips in onze kennisbank. Wij delen graag alle kennis met je die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ga jij binnenkort starten met het bouwen van je droomwoning? Onze blogs helpen je vast en zeker op weg.

Deze blog is geschreven met de op dat moment beschikbare kennis en informatie van wet-en regelgeving. 

Deel dit artikel met je eigen netwerk

Nadat een woning is opgeleverd, moeten er nog veel werkzaamheden plaatsvinden. Dit betreft zowel doe-het-zelftaken als werkzaamheden die worden uitbesteed aan een aannemer. Een stappenplan en timing zijn hierbij van belang om tijdig de nieuwbouwwoning te kunnen betrekken. Direct na oplevering is het zaak het huis voldoende te beveiligen. Ook het checken van het geleverde meer- en minderwerk is van belang, indien dit afwijkt van de afspraak kan de aannemer dit nog tijdig verhelpen. Na het plaatsen van tijdelijke verlichting kunnen bestaande onderdelen worden afgedekt om beschadiging te voorkomen. Daarna kan het grove werk beginnen, zoals het maken van sleuven t.b.v. leidingwerk, de badkamer en het toilet. Zodra de wanden zijn afgewerkt en geschilderd, kunnen de vloeren worden gelegd. Als tenslotte de keuken is geplaatst, kan de verhuizing beginnen!

Werkzaamheden uitbesteden of zelf uitvoeren na oplevering

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moeten veel werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze klussen heeft de koper de keuze deze werkzaamheden uit te besteden aan de aannemer (voor of ná oplevering) of de werkzaamheden zelf uit te voeren. Onderstaand stappenplan geeft inzicht in de prioriteit en de hoeveelheid van de te verrichten werkzaamheden. Na oplevering van een casco (veelal onafgewerkt) huis moeten alle stappen doorlopen worden. In het geval er al tijdens de bouw veel meerwerk is gerealiseerd, kunnen sommige stappen overgeslagen worden.

1. Voorbereidende werkzaamheden

Door een aantal zaken voor te bereiden, kan de klustijd na oplevering worden gereduceerd. Denk hierbij aan:

 • Uitzoeken en bestellen van de juiste materialen, zoals vloerafwerking en badkameraccessoires
 • Inventariseren en kopen van de juiste gereedschappen. Denk ook aan voldoende verbruiksmaterialen, zoals afplakband en schuurpapier
 • Maken van een werkplanning/afvinklijst

2. Beveiliging tegen inbraak

Een pas opgeleverd pand is gevoelig voor inbraak: het bevat nieuwe onderdelen en toezicht van de omgeving/buren ontbreekt. Vlak na de oplevering is het dus belangrijk om de woning voldoende te beveiligen:

 • Plaats eventueel extra sloten
 • Zet een plank onder de deurkruk zodat deze niet geopend kan worden, zelfs als de deur niet op slot is
 • Laat ramen niet op de kierstand staan. Zet deze tijdens kluswerkzaamheden overigens wel open, zodat bouwvocht het huis kan verlaten
 • Plaats een rood flitslicht op de gevel en een bewegingsmelder in de woning, dit geeft het dievengilde de indruk dat een alarmsysteem in de woning aanwezig is. Zelfs een niet aangesloten flitslicht kan hierbij een preventieve werking hebben
 • Ondanks degelijk hang- en sluitwerk kan men met een koevoet en grof geweld bijna ieder raam betreden. Na het aanbrengen van stalen beveiligingsstrips (bijv. secustrips) wordt dit een stuk lastiger
 • Denk ook aan de eigen veiligheid en plaats extra rookmelders of CO-melders

3. Check meer- en minderwerk

Tijdens het oplevermoment van de woning is niet genoeg tijd om al het meer- en minderwerk te controleren. Check aan de hand van tekeningen en afsprakendocumenten de aanwezigheid van (voornamelijk) het meerwerk. Loop ook alle stopcontacten na, en test alle knoppen en kranen. Kijk met een lamp ook aandachtig naar krassen en beschadigingen die tijdens de bouwfase zijn ontstaan, deze vallen namelijk onder garantie van de aannemer.

4. Monteer verlichting

Net na de oplevering is een nieuwbouwhuis niet voorzien van verlichting. Monteer tijdelijke verhuisfittingen om ook tijdens de avonduren werkzaamheden te kunnen verrichten.

5. Voorkom beschadigingen

Voorkom beschadigingen aan pas gemonteerde componenten in een woning, door deze tijdelijk te demonteren of te beschermen:

 • De trapleuning is veelal netjes afgelakt, pak deze in met bijvoorbeeld vershoudfolie
 • Bedek vensterbanken met karton
 • Wikkel plastic om de lichtmetalen deurkrukken
 • Nieuwe woningen zijn vaak voorzien van opdekdeuren. Deze deuren kunnen makkelijk uit de scharnieren getild worden. Zet de deuren ergens neer waar deze niet beschadigd raken
 • Dek tegels af met stuclopen

6. Sleuven en leidingen

Voordat de fijne afwerking kan plaatsvinden, moeten eerst de grove bouwhandelingen plaatsvinden. Maak indien nodig sleuven voor extra PVC-leidingen, middels een slijptol of boormachine. Trek in deze fase ook altijd de kabels door de loze leidingen: UTP, CAI, telefoon of alarmkabels. Als de PVC-leiding namelijk een opstopping heeft, dan kan men hier nog makkelijk bij. Sluit de kabels ook aan om te testen of deze niet beschadigd zijn door het trekken door de leiding heen.

7. Badkamer en toilet

Indien de woning van een casco toilet en badkamer wordt voorzien, moeten deze ruimten als geheel nog worden aangepakt. Begin hier op tijd mee, aangezien dit veel tijd (en stof) met zich meebrengt.

8. Plafond- en wandbekleding

Zodra alle leidingen in de muur zitten en de kabels zijn getest, kan de wandafwerking aanvangen. Normaliter kiest men voor stucwerk, spachtelputz of glasweefsel. Begin ruimschoots van tevoren met de oriëntatie hierop. Elke wandbekleding heeft namelijk zijn eigen voor- en nadelen, zoals: gladheid, kosten, snelheid van aanbrengen, droogtijd etc.

9. Schilderwerk

De meeste wandafwerkingen moeten naderhand geschilderd worden. Om voldoende dekking te krijgen moet men de wanden twee keer schilderen, ondanks dat de verpakking van de verf aangeeft dat slechts eenmaal schilderen al dekkend genoeg is. Naast traditioneel schilderen met kwast en roller, is het ook mogelijk verf op de muren te laten spuiten.

10. Afmonteren elektra

Nadat alle verf is aangebracht, worden de laatste afdekkapjes gemonteerd.

11. Inbouwkasten

In dit stadium worden vaste (niet verplaatsbare) kasten aangebracht, zoals een trapkast of inbouwkasten.

12. Keuken plaatsen

De keuken kan geplaatst worden voordat de vloer gelegd is, of daarna. Om beschadiging aan de vloer te voorkomen is achteraf plaatsen aan te bevelen. Keukens zijn gewild bij inbrekers, zorg ervoor dat zij de keuken niet direct van buitenaf kunnen zien. Vergeet keukenapparatuur na aanbrengen niet te registreren, om zodoende de garantietermijn te verlengen.

13. Vloeren leggen

De vloer kan gelegd worden als het vochtgehalte van de dekvloer/betonvloer laag genoeg is. Ventileer extra na oplevering om bouwvocht te laten ontsnappen uit de woning. Bij nieuwbouwhuizen hoeven deuren meestal niet ingekort te worden, daar is al rekening mee gehouden. Leg de vloer minimaal een aantal dagen voorafgaand aan plaatsing al in de woning, om uitzetting en krimpen tijdens plaatsing te voorkomen.

14. Raambekleding

15. Verhuismoment

Zodra de vloer gelegd is, en keuken, badkamer en wc geplaatst, kan de verhuizing beginnen. Denk ook aan de toegang van het pand, bijvoorbeeld door een tijdelijke bestrating of planken in de tuin te leggen.

16. Handyman

Houd met nieuwbouw altijd rekening met werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Monteren van toilet- en badkameraccessoires
 • Ophangen schilderijen, klok
 • Ophangen armaturen
 • Aansluiten wasmachine
 • Aansluiten tv/internet/telefoon

17. Tuin

 • Verdere inrichting van de tuin

 

Heb je na het lezen van deze blog behoefte aan advies? We denken graag met je mee. Neem contact met ons op of boek een inspiratiesessie met een van onze adviseurs. 

Bekijk meer tips in onze kennisbank. Wij delen graag alle kennis met je die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ga jij binnenkort starten met het bouwen van je droomwoning? Onze blogs helpen je vast en zeker op weg.

Deze blog is geschreven met de op dat moment beschikbare kennis en informatie van wet-en regelgeving. 

Deel deze blog:

Heb je nog vragen?

Stel ze gerust aan ons team van specialisten:

Lees ook deze blogs:

Bestel De Grote Nieuwbouwgids